nedaėmimas

nedaėmimas
×nedaėmìmas (hibr.) sm. (2) J nepriemoka. \ ėmimas; apėmimas; atėmimas; nedaėmimas; įėmimas; išėmimas; nuėmimas; paėmimas; perėmimas; praėmimas; priėmimas; suėmimas; užėmimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • apėmimas — apėmìmas sm. (2) K 1. → apimti I 5: Kolūkių kūrimas rutuliojosi naujų rajonų apėmimo kryptimi (sov.) rš. 2. refl. SD260, R152 → apimti I 7 (refl.): Gaspadorius ugnį paves saugoti jautriam ir bukliam tarnui, kursai supranta didelumą savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atėmimas — atėmìmas sm. (2) → atimti: 1. SD210 Atėmimas laisvės rš. Teisių ir laipsnio atėmimas rš. 2. Jiems bus atlyginta už mūsų kalbos atėmimą iš mokyklų I.Simon. 3. → atimti 4: Prasidė[jo] atėmìmas gyvulių Gs. Atėmimas ymenių (dvarų) R116. 4. → atimti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išėmimas — išėmìmas sm. (2); SD412 → išimti: 1. Lašinių išėmìmas iš puodo Kt. 2. Slm Brangiai kaštavo išėmìmas iš kalėjimo Gs. 3. → išimti 4: Dėmių išėmìmas BŽ76. 4. iškopimas: Tas paprastas medaus išėmimas po visam nedera, bet iškadingas yra S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuėmimas — nuėmìmas sm. (2); SD388 1. → nuimti I 1: Vainikėlio nuėmimas, gyvenimo permainymas LTR(Rm). Stogo nuėmìmas (nuplėšimas) nedaug atsieis Brt. | Nuobaudos nuėmimas TTŽ. | refl.: Padėkok kepurės nusiėmimu Vaižg. 2. → nuimti I 3: Derliaus nuėmimas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paėmimas — paėmìmas sm. (2) 1. → paimti I 1: Vieno sykio paėmìmas nebus žymu Gs. | Vienu paėmimu neapdirbsi J.Jabl. Per du paėmimùs ir parvešim tas pupeles (bus du vežimai) Jnšk. ║ pavogimas: Bukštu yra paėmìmo Šts. 2. refl. → paimti I 6 (refl.): Kaipo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perėmimas — sm. (1) 1. → perimti I 4: Jie atsisako nuo lietuviško meno ir lietuviškos kultūros perėmimo K.Kors. 2. refl. → perimti I 10 (refl.): Baisus jo persiėmimas mokslu Brt. 3. refl. → perimti I 11 (refl.): Ne tiek ta istorija, tas prietykis, kiek… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praėmimas — praėmìmas sm. (2) → praimti 2: Už praėmìmą uogų (uogienės) gausi lupt Slm. Tvarte kraujo praliejimas, svirne miltų praėmimas DvD180. ėmimas; apėmimas; atėmimas; nedaėmimas; įėmimas; išėmimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priėmimas — priėmìmas sm. (2); R 1. → priimti I 1: Tokio[je] aukšto[je] vieto[je] sunkus priėmìmas (šieną, javus kemšant) Vvr. 2. → priimti I 5: Protokolo skaitymas ir priėmimas neprivalo užimti daug laiko rš. Po priė̃mimui malonės tejaus vėl sugrįžta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suėmimas — suėmìmas sm. (2) 1. → suimti I 1: Ne blaivybė valdžiai rūpi, tik suėmimas viso pelno į savo rankas rš. 2. → suimti I 2: Tik pasibaigė javų suėmìmas, ir užšalo Gs. 3. → suimti II 2: Jau ne pirmas jo suėmìmas Kt. Tas sūnaus suėmìmas ją graban… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užėmimas — užėmìmas sm. (2) 1. refl. → užimti I 2 (refl.): Toks tas tavo akių užsiėmìmas – viskas pro pirštus matyt Brž. 2. → užimti I 3: Jau gerklės užėmìmas praėjo Slm. Nuo to gerklės užėmìmo nebeiškalba Jnšk. Rėkėm rėkėm (dainavome), ir gavau gerklės …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”